Forfatter: Lene Palm Larsen

Malerier

“Lucky star”

"Lucky star" - 50+60
Størrelse 50+60
Pris 4.200 kr


“Opløsning”

"Opløsning" - 60+70
Størrelse 60+70
Pris 5.000 kr


“Maskespil”

"Maskespil" - 50+45
Størrelse 50+45
Pris 3.800 kr


“Opløsning”

"Opløsning" - 35+50
Størrelse 35+50
Pris 3.800 kr


“Kvinden”

"Kvinden" 30+30
Størrelse 30+30
Pris 2.000 kr


“Går”

"Går" - 30+25

Størrelse 30+30
Pris 2.000 kr


“Kvinde min”

"Kvinde min" - 30+30
Størrelse 30+30
Pris 2.000 kr


“Ved stranden”

Pris 2.800 kr

Størrelse 30+40
Pris 2.800 kr


“Råbjerg Mile”

"Råbjerg Mile" 40+50
Størrelse 40+50
Pris 3.600 kr


“Milen”

"Milen" 40+50

Størrelse 40+50
Pris 3.600 kr


“Ved Bunken”

"Ved bunken" 40+50
Størrelse 40+50
Pris 3.600 kr


“Lyngen blomster”

"Lyngen blomster" 55+80
Størrelse 55+80
Pris 6.000 kr


“Råbjerg Mile”

"Råbjerg Mile" 33+30
Størrelse 33+30
Pris 2.400 kr