Litteratur

Video:

Se dokumentar filmen om Lene Palm Larsen på YouTube

Maleren Lene Palm Larsen

Frederikshavn Kunstmuseum og Exlibrissamling. 1997. – 1 kassette

Bøger:

25 år i nordjysk kunst

Redaktion: Torben Wendelboe og Van Quang · billedredaktion: Ole Flyv, Peter Vilhelm Nielsen, Van Quang · historisk essay: Rolf Bagger · Foto: Bent Jørgensen ·  Aalborg Kunstpavillon, 2001. – 128 sider : ill. i farver

Lene Palm Larsen

Inge Eriksen. – S. l. · Datagraf Auning, 1995. – Folder : ill. i farver

Gadegalleri 2000     Udstillingskatalog 31. maj – 11. juni  Aalborg 2000

Aalborg Kommune 2000. – 28 sider : ill. i farver

Lene Palm Larsen

Marianne Ilkjær. – S. l. · Vendia Offset, 1997. – Folder : ill. i farver

Weilbach: dansk kunstnerleksikon

Hovedredaktør Sys Hartmann · Poul Holstein, genealog. Rosinante, 1994-2000. 6. bind : C.M. Møller-Bergljót Kjartansdóttir Ragnars / Elisabeth Fabritius, Ulla Grut, Elisabeth Kofod-Hansen, Anette Sørensen, fagredaktører. 1997. – 512 sider